Posts tagged Falk
Mer enn falkeblikk

Det er lett å tenke at navnet “Falk” kommer av falkeblikk. Og de som tenker dette, har egentlig ganske rett. Falk Media står for å ha et falkeblikk over den digitale verden når det kommer til markedsføring. Vi skal ha et falkeblikk for å treffe målgruppen for våre kunder. Men, det er mer bak navnet enn som så…

Read More